Шановні друзі!


Маю честь представити Вам кафедру Логістики факультету Менеджменту і логістики інституту Економіки і менеджменту Національного авіаційного університету, першу в Україні випускову кафедру за спеціальністю "Логістика". (Презентація спеціальності).

Логістика – професія інтегрована. ЛОГІСТИК – це аналітик, організатор, стратег, що знає сучасні підходи до ефективного управління підприємством, уміє передбачати перспективу майбутнього і скласти план, завдяки якому підприємство ставатиме конкурентоздатним в своїй сфері діяльності.

  ФАХІВЕЦЬ З ЛОГІСТИКИ
знає і використовує:

Л – логіку ведення бізнесу у сучасному глобалізованому світі та швидкозмінному ринковому середовищі;
О – оптимізацію діяльності підприємств і організацій, тобто методи і моделі оптимізації логістичної діяльності;
Г – географію і характеристики вантажопотоків, глобальні та регіональні ланцюги товарного руху;
І – інформаційне забезпечення (методи і прийоми роботи з інформацією, інформаційні технології і системи, що
     реалізують основні логістичні концепції);
С – складське господарство, умови зберігання товарів та методи управління запасами;

Т – транспортно-експедиційне забезпечення товарного руху, транспортну та логістичну інфраструктуру різних
      регіонів, умови перевезення 
вантажів на різних видах транспорту;
И – інструменти зниження сукупних витрат та підвищення ефективності бізнесу на рівні підприємства або
      ланцюга поставок;

К – конкурентів, особливості конкурентного середовища та методи створення конкурентних переваг з
      використанням логістичної стратегії;

А – алгоритми управління відносинами із споживачами та створення доданої цінності продукції.

Авторитет і кваліфікація професорсько-викладацького складу кафедри логістики, сучасні форми і методи організації навчання, раціональне впровадження теоретичних знань під час виконання курсових та наукових робіт і проектів, вивчення іноземних мов дають можливість вам отримати глибокі знання, а також дозволяють використовувати міжнародні зв'язки кафедри, що забезпечить ВАШ УСПІХ У МАЙБУТНЬОМУ КАР’ЄРНОМУ ЗРОСТАННІ !

(Презентація спеціальності).

З повагою, 
Завідувач кафедри логістики 
Григорак Марія Юріївна