Перелік документів

 .

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ для вступників до НАУ у 2018 році

  УВАГА! Копії документів приймаються ВИКЛЮЧНО за умови наявності оригіналів!

 

Необхідні документи, що подаються для вступу на 1-й курс:

  1. Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження;
  2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  3. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
  4. Медична довідка форми О-086 (У-086) ;
  5. Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці - для призовників.
  6. документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).
  7. 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Примітка: при подачі копій обов’язкова  наявність оригіналів документів; оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз(виконання вимог до зарахування).

 

Конверти та папки НЕ потрібні!!!

 


Додаткову інформацію можна дізнатись за телефоном (044) 406-78-22  

ДОНЕЦЬ Андрій Георгійович