Переваги спеціальності логістика

Переваги в конкурентній боротьбі будь-якому підприємству сьогодні і завтра буде забезпечувати логістика !

Логістика – це наука і сфера підприємницької діяльності, яка дозволяє оптимізувати ресурси підприємства (матеріальні, інформаційні, фінансові, трудові), об’єднати зусилля персоналу підприємства, його підрозділів і логістичних партнерів в наскрізному управлінні матеріальними і супутніми потоками в повному логістичному ланцюгу “закупки-виробництво-розподіл-продажі”.


 Логістичний підхід до організації бізнес-процесу повинен забезпечувати дотримання  основного правила логістики – правила "7R":

 • 1R (right product) - потрібний товар;
 • 2R (right quality) - необхідної якості;
 • 3R (right quantity) - в необхідній кількості;
 • 4R (right time) - в необхідний час;
 • 5R (right place) - в потрібне місце;
 • 6R (right customer) – потрібному споживачу;
 • 7R (right cost) – з мінімальними витратами

Ефективність впровадження логістичного підходу в практику бізнесу (за даними Європейської логістичної асоціації):

 • зменшення рівня запасів у постачанні, виробництві та збуті (від 30 до 70%);
 • скорочення тривалості виробництва товарів (до 25%);
 • прискорення обіговості інвестованого капіталу
 • зниження собівартості продукції  (до 30%).

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ СПЕЦІАЛІСТА

          Професійний логістик – це системний інтегратор матеріального потоку, який:

 • забезпечує поєднання основних функцій логістики (вантажопереробка, складування, упаковка, транспортування, розподіл, управління  закупками, замовленнями, запасами тощо) в єдиний бізнес-процес підприємства;

 • координує і оптимізує логістичні ланцюжки (ланцюги поставок, дистрибуції, внутрішньовиробничі тощо) за принципом “надійність ланцюга визначається надійністю найбільш слабкої ланки”;

 • обгрунтовує управлінські рішення щодо наскрізного управління товарним рухом з метою мінімізації загальних витрат;

 • знаходить компроміси з логістичними партнерами  та організовує міжфірменну взаємодію;

 • забезпечує високий рівень сервісу логістичного обслуговування споживачів,

 • активно використовує сучасні інформаційні технології (електронний бізнес, електронна коменція, управління у реальному режимі часу тощо).


 

ДЕ І КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ПРОФЕСІЙНІ ЛОГІСТИКИ ?

 • керівниками і менеджерами відділів (служб) логістики підприємтсв, організацій та установ різних галузей економіки (промисловість, сільське господарство, торгівля тощо); 
 • фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою та  наданням логістичних послуг:
  1. в транспортно-експедиційних компаніях;
  2. на складских комплексах і митних терміналах;
  3. в транспортно-логістичних центрах;
  4. в дистрибутивних центрах тощо;
 • консультантами та експертами в компаніях, які займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом:
  1. оформлення документації та інформаційне супроводження;
  2. надання митно-ліцензійних послуг;
  3. проектування логістичних ланцюгів;
  4. проектування логістичної системи підприємства;
  5. підвищення кваліфікації логістичного персоналу;
  6. впровадження інформаційних технологій для управління матеріальними потоками тощо.

 

ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛОГІСТИК ?

Для виконання своїїх професійних обовязків логістик повинен  мати фундаментальні знання з математики, економіки, теорії менеджменту, інформатики і компютерної техніки, підприємницького права, маркетингу, фінансів тощо, а також оволодіти спеціальними навичками і вміннями, які формуються при вивченні дисциплін фахового спрямування.

Логістика є, була і буде – можемо тільки навчатися її використанню з метою забезпечення собі переваг в бізнесі. Якщо будемо використовувати її технології, то ніякі наші бажання  не здаватимуться нам важкими, оскільки за нами буде велика сила” – принцип логістиків світу