Правила прийому на 2-3 курс - 2020 рік

Провадження освітньої діяльності у Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АЕ № 458556, дата видачі 28.07.2014 р.

Сертифікат про акредитацію Вищого навчального закладу

 Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного авіаційного університету (надалі – Приймальна комісія (ПК)) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2019 році та затверджені Вченою Радою НАУ.

(Ознайомитись із повним текстом правил прийому на сайті НАУ)

 


 

 Переваги абітурінтів, які поступають до кафедри логістики НАУ

 • можливість здобуття повної вищої освіти;
 • можливість навчання за рахунок державного бюджету;
 • можливість навчання за власні кошти;
 • можливість проживання у гуртожитку Національного авіаційного університу;

 


  

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ Програми вступних випробувань

 


ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА 2020

 

Навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Прийом заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (за скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни: 

ПЕРЕГЛЯНУТИ інформацію з термінами

Для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціалізацією "Логістика", "Авіаційна логістика" галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обов’язковим є складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури ЗНО за графіком УЦОЯО.

 Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста (обрахунок конкурсного балу див. Розділ VІІ Конкурсний відбір ).

Особа може вступити до НАУ на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування, фахового вступного випробувань урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста. Особи, які не склали додаткове вступне випробування до участі у фахових випробуваннях не допускаються.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий або старші курси або на перший курс за скороченим строком навчання, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 8).

Особа може вступити до НАУ на третій курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Випускові кафедри НАУ розробляють, узгоджують та затверджують програми вступних випробувань, фахових вступних випробувань, додаткових фахових вступних випробувань (для вступників, які вступають з іншої спеціальності). Програми оприлюднюються на веб-сайті НАУ не пізніше, ніж за три місяці до початку вступних випробувань.

 

 ПРАВИЛА ВСТУПУ з додатками на офіційному сайті НАУ (переглянути)

 


Необхідні документи для вступу: 

 • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України» – паспорт або свідоцтво про народження, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство) – 3 копії (для вступників, які потребують гуртожитку – 2 копії (додатково));
 • Ідентифікаційний номер платника податків (для нарахування стипендій, та поселення до гуртожитку) – 3 копії (для вступників, які потребують гуртожитку – 2 копії (додатково));
 • Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньокваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – 2 копії;
 • Медична довідка (за наявності) – 1 копія (для вступників, які потребують гуртожитку – 1 копія (додатково));
 • Дані про проходження флюорографії опис (за наявності) для вступників, які потребують гуртожитку – 1 копія;
 • Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; Посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників – 2 копії;
 • Кольорові фотокартки розміром 3*4 см. – 6 шт.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

УВАГА! Копії документів приймаються ВИКЛЮЧНО за умови наявності оригіналів!

 

Адреса: 03058м.Київ, проспектЛюбомира Гузара 1, корпус 8. 

Тел.: 044 406-70-38, 044 497-41-05, 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., 

сайт: http://pk.nau.edu.ua/