Правила прийому до Магістратури - 2019 рік

Провадження освітньої діяльності у Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АЕ № 458556, дата видачі 28.07.2014 р.

Сертифікат про акредитацію Вищого навчального закладу

 Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного авіаційного університету (надалі – Приймальна комісія (ПК)) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2019 році та затверджені Вченою Радою НАУ 30 січня 2019 року.

(Ознайомитись із повним текстом правил прийому на сайті НАУ)

 


 

 Переваги абітурінтів, які поступають до кафедри логістики НАУ

  • можливість здобуття повної вищої освіти;
  • можливість навчання за рахунок державного бюджету;
  • можливість навчання за власні кошти;
  • можливість проживання у гуртожитку Національного авіаційного університу;

 


 ПЕРЕГЛЯНЬТЕ:  Програми вступних випробувань


ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА 2019

  

Прийом заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за освітнім ступенем магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: 

Етапи вступної компанії

Терміни

Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня

Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

18.00 годині 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань (за розкладом кафедр)

13 травня-31 травня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ

10 липня – 23 липня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня – 25 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту

02 липня

Фахові вступні випробування та додаткові фахові вступні випробування для вступників з інших спеціальностей (за розкладом кафедр)

05 липня-10 липня

23 липня-26 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

Не пізніше 5 серпня

Виконання вимог Правил прийому для  зарахування

до  18.00  10 серпня

Зарахування на навчання за державним замовленням

до 12.00 11 серпня

Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 16 серпня

ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб )

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ та складали фахові вступні випробування

02 вересня -13 вересня

Надання рекомендацій для зарахування навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 14.00 16 вересня

Виконання  вимог Правил прийому для  зарахування

до 14.00 20 вересня

Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 30 вересня

  

Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).