Кафедра логістики була створена у 2003 році за наказом ректора Національного авіаційного університету №17/од ректора НАУ від 7.02.2003 р. як окремий навчально-науковий структурний підрозділ факультету менеджменту та логістики для підготовки фахівців зі спеціальності «Логістика», яка саме за ініціативи НАУ була включена до “Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” наказом Міністра освіти і науки України №50 від 11.01.2002 на виконання доручення Кабінету міністрів України №19-9/33 від 28.12.2001р.

Перший професорсько-викладацький склад кафедри був малочисельним і включав доцентів Косарева О.Й., Чернишова О.П., Полянську Н.Є., Лукіна С.Ю. та асистентів Карпунь О.В. і Скачек Л.М. У 2004 році кафедра поповнилась доцентом Савченко Л.В. та асистентами: Ільєнко О.В. та Гармаш О.М.

Основні етапи розвитку спеціальності «Логістика» в НАУ:

  • у 2002 р. отримано ліцензію та здійснено перший набір студентів денної форми навчання за спеціальністю "Логістика".
  • у лютому 2004 р. зроблено перший набір студентів за програмою перепідготовки (отримання другої вищої освіти) зі спеціальності "Логістика".
  • у вересні 2005 р. зроблено перший набір студентів за заочною формою навчання,
  • у 2006 році відбувся перший випуск бакалаврів та здійснено ліцензування підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» для спеціальності «Логістика».
  • у 2007 р. відбувся перший випуск спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Логістика» денної форми навчання.
  • у 2007 р. спільно з Київським міським центром зайнятості розпочався проект з перепідготовки безробітних на курсах з логістики,
  • у 2008 р. стартувала співпраця з Ресурсним, а також проект з перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас зі Збройних Сил України за проектом ОБСЕ.

На першому етапі свого функціонування основна мета діяльності кафедри полягала в популяризації концепції логістики в Україні, вивченні, адаптації та поширенні міжнародного досвіду підготовки фахівців з логістики, а також логістичних рішень і технологій у вітчизняному бізнес-середовищі. З метою підвищення кваліфікації та отримання практичного досвіду впровадження логістики викладачі кафедри залучались до проведення бізнес-семінарів для керівників і спеціалістів різних підприємств, які проводились в НАУ, “Українській економічній студії”, “Міжнародному інституті бізнесу”, а також до участі у міжнародних виставках “Транспорт+Логістика», «Інтерсклад», «4 термінали», «Логістика».

 Перший склад кафедри логістики, осінь 2004 року

 

 Фотографія кафедри у 2011 році

 

Особливо цінним був досвід російських колег – Московського автомобільного інституту, Вищої школи економіки, Санкт-Петербурзького інженерно-економічного університету, які розпочали підготовку фахівців з логістики на два роки раніше, ніж в Україні. Викладачі кафедри були постійними учасниками Московського міжнародного логістичного форуму, який на той час був основним джерелом інформації про досвід впровадження логістичних технологій в діяльності підприємств на пострадянському просторі.

Прогнозуючи  зростання попиту на професійних менеджерів з логістики кафедра запропонувала ринку праці різноманітні програми підготовки за денною та заочною формами навчання,  перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зокрема, слід відзначити значення співпраці з Асоціацією логістики та управління ланцюгами поставок Італії (АІЛОГ). При  підтримці  Міністерства промисловості (MAP), інституту міжнародної торгівлі (ICE) Міністерства міжнародних зв’язків Італії  спільно з АІЛОГ на базі Національного авіаційного університету були організовані курси, основною метою яких була просвітницька діяльність  та презентація міжнародного досвіду в сфері логістики. Протягом квітня-грудня 2005 року в НАУ  пройшло 11 триденних бізнес-семінарів, в роботі яких взяло участь 53 особи, в тому числі, 22 представники 14 українських компаній і 2 відомств, 19 викладачів з трьох вищих навчальних закладів України, 12 студентів-випускників НАУ та Слов’янського університету. Слухачі курсів представляли різні регіони України: Київ, Донецьк, Одесу, Дніпропетровськ, Чернігів. 

Слід зазначити, активна співпраця з АІЛОГ, Координаційною радою з логістики Росії (КСЛ), Інститутом досліджень та навчання “NEA” при підтримці Міністерства транспорту і Міністерства економіки Королівства Нідерландів, Логістичним Союзом Німеччини (BVL), Асоціацією логістики Угорщини, Національною логістичною асоціацією Росії, Європейською логістичною асоціацією дозволила кафедрі розробити навчально-методичне, наукове та інформаційне  забезпечення  підготовки професійних кадрів з логістики на рівні міжнародних стандартів і стати однією з провідних кафедр логістики в Україні. 

Наразі кафедра логістики також підтримує професійні та наукові зв’язки з Вищою школою логістики в Познані (Польща), Технічним університетом Вільдау (Німеччина), Технологічним університетом Нінбо (Китай), Інститутом транспорту і логістики Кишенеу (Молдова), кафедрами логістики Магдебурзького університету ім. Отто фон Генріке, Московського автомобільно-дорожнього інституту, Волгоградського державного технічного  університету; Санкт-Петербурзького інженерно-економічного університету (Росія) тощо. Форми співробітництва різноманітні: обмін навчальними програмами, навчально-методичними матеріалами, науковими розробками, взаємна участь в науково-практичних конференціях. 

Завдяки особистим контактам з колегами із-за кордону викладачі кафедри долучились до цікавих проектів Європейського Союзу:

  • - «Підтримка інтеграції України в європейську транспорту мережу» (Support to the Integration of Ukraine in the Trans-European Transport Network TEN-T), - «Інтенсифікація навчання в секторі транспорту в країнах ТРАСЕКА» (EUROPEAID/12698/C/SER/MULTI),
  • - «LOG4GREEN: розвиток міжнародних транспортно-логістичних кластерів» (Transport Clusters Development and Implementation Measures of a Six Region Strategic Joint Action Plan for Knowledge-based Regional Innovations).

Враховуючи досвід європейських країн кафедра логістики стала ініціатором створення в Україні професійного об’єднання – громадської організації «Українська логістична асоціація» (червень, 2005 року), основною метою якої  стала консолідація  зусиль  професорсько-викладацького складу України та представників бізнес-середовища в галузі популяризації і розвитку теорії і практики логістики.  Створення асоціації дало можливість більш активну розвивати співпрацю з громадськими організаціями Європи для обміну досвідом в сфері підготовки логістичного персоналу, а також отримувати інформацію про кращу логістичну практику, кращі логістичні проекти та технології ведення логістичного бізнесу.

У 2009 році Українська логістична асоціація
стала повноправним членом Європейської логістичної асоціації. 

У травні 2012 року відбулася найзнаменніша подія в логістиці України: з 9 до 12 травня в Києві проходила Генеральна асамблея Європейської логістичної асоціації.  Керівники логістичних асоціацій майже усіх європейських країн зібрались, щоб обговорити основні тренди розвитку глобальної логістики, проблеми підготовки професійних кадрів, кращий досвід впровадження логістичних технологій в бізнесі тощо. Надзвичайно приємно, що іноземні гості високо оцінили розвиток логістики в Україні і, зокрема, якість підготовки студентів зі спеціальності «Логістика» в НАУ, які брали активну участь в обслуговуванні заходів європейської асамблеї. 

Президент Української логістичної асоціації М.Григорак та Президент Європейської логістичної асоціації Джос Марінус під час Генеральної асамблеї ЄЛА в Києві(2012 рік)

 

Переможці Європейського рейтингу логістичних проектів, церемонія нагородження яких відбулася в Києві у 2012 році

 

Наступний етап в розвитку кафедри пов'язаний з надзвичайно важливим напрямом легалізації спеціальності «Логістика» в Україні. Викладачі кафедри були активно залучені до розробки першого покоління галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності «Логістика», а також до їх удосконалення. Достатньо сказати, що 13 із 28 засідань підкомісії «Логістика» Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування МОН України пройшли в стінах Національного авіаційного університету. Активна співпраця з колегами інших вищих навчальних закладів, які також розпочали підготовку фахівців з логістики, дозволила розробити та впровадити в навчальний процес програми усіх навчальних дисциплін, майже всі з яких є інноваційними. 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Логістика» спрямоване на постійне удосконалення навчального процесу з метою випереджального задоволення вимог та очікувань роботодавців, впровадження інноваційних технологій навчання, збалансоване та когнітивне засвоєння навчальних дисциплін, оволодіння уміннями та навичками (компетенціями) у сфері комунікації, творчого і критичного аналізу, колективної праці і здатності до самореалізації в суспільстві.

Отже, короткий екскурс в історію становлення та розвитку кафедри логістики свідчить про те, вона уже сформувалася як навчально-науковий підрозділ, Ми впевнено дивимось у майбутнє логістики в Україні, оскільки на кафедрі навчаються найбільш талановиті та креативні студенти.