План підготовки - Бакалавр "Логістика"

Навчальний план підготовки бакалаврів з менеджменту за ОПП - Логістика

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

.........

 

 

Назва навчальної дисципліни

 

 

 Цикл  нормативних  дисциплін  гуманітарної  та  соціально-економічної  підготовки 

1

Історія України

2

Історія української культури

3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

4

Філософія 

5

Іноземна мова 

6

Фізичне виховання

 

Цикл  вибіркових  дисциплін  гуманітарної  та  соціально-економічної  підготовки

1

Психологія

2

Соціологія

3

Риторика

4

Логіка

5

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

 1

Вища та прикладна математика

Статистика

Інформаційні системи та технології

Основи економічної теорії

Макроекономіка

Мікроекономіка

 

Цикл професійної підготовки

Державне та регіональне управління

Менеджмент і адміністрування

Управління персоналом

Операційний менеджмент 

Стратегічний менеджмент

Інвестиційно-інноваційний менеджмент

Адміністративний менеджмент      

Правознавство

Трудове право

10 

 Підприємницьке право

11 

 Фінанси, гроші та кредит

12 

 Економіка і фінанси підприємства

13 

Облік і аудит

14 

Маркетинг

15 

Логістика

16 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

17 

Міжнародні економічні відносини

18 

Безпека життєдіяльності

19 

Основи охорони праці

 

Цикл практичної підготовки

Навчальна практика

Організаційно-технологічна практика

Економічна  практика 

Переддипломна практика 

Дипломна робота

 

Цикл  дисциплін  самостійного вибору навчального закладу

 Вступ до спеціальності

 Системний підхід в логістиці 

 Економіко-математичні методи в логістиці 

 Системи технологій 

5

Товарознавство 

6

Контролінг 

7

Логістична інфраструктура

8

Виробнича логістика

9

Складська логістика та управління запасами

10

Транспортна логістика 

11

Логістичне обслуговування

12

Геологістика

13

Електронна логістика

14

Митна логістика

15

Логістичний інжиніринг

16

Економіка логістики

17

Планування логістичної діяльності 

 

Цикл  дисциплін вільного вибору студента

1

Військова підготовка

2

Логістичні центри

3

Стандартизація та сертифікація логістичних робіт та послуг 

4

Правове забезпечення логістики

5

Авіаційна безпека

6

Управління логістичними проектами

7

Екологічна логістика