План підготовки - Бакалавр "Авіаційна логістика"

Навчальний план підготовки бакалаврів з менеджменту за ОПП - Авіаційна логістика

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

.........

 

 

  

 

 Обов’язкові компоненти ОПП

 1

Історія української державності та культури

 2

Ділова українська мова 

 3

Філософія сучасного суспільства

 4

Фахова іноземна мова  

 5

Фізичне виховання

 6

Інформаційні системи та технології

 7

Економічна теорія

 8 

Правознавство

 9  

Вища та прикладна математика

 10 

Теорія ймовірностей та математична статистика

 11  

Макроекономіка

 12

Основи менеджменту

 13 

Менеджмент

 14 

Право

 15 

Бізнес-статистика в менеджменті

 16 

Мікроекономіка

 17 

Управління бізнес-процесами

 18 

Економіка і фінанси підприємства

 19 

Маркетинг

 20 

Операційний менеджмент 

 21 

Облік і аудит

 22 

Управління персоналом

 23 

Стратегічний менеджмент

 24  

Інвестиційно-інноваційний менеджмент   

 25 

Академічні навички професійного навчання

 26 

Основи логістики та  управління ланцюгами постачання

 27 

 Логістична інфраструктура

 28 

 Авіаційний менеджмент

 29 

 Глобальне авіаційне регулювання 

 30 

Авіаційні логістичні центри

 31 

Поштова логістика

 32 

Авіаційна економіка

 33 

Вантажна логістика

 34 

Пасажирська логістика

 35  

Управління логістичними проектами в авіації

 36 

Управління витратами в авіатранспортних ланцюгах постачання

 37 

Навчальна практика "Вступ до фаху"

 38 

Організаційно-технологічна практика

 39 

Економічна  практика 

 40 

Переддипломна практика 

 41 

Кваліфікаційна робота

 

Вибіркові компоненти ОПП

 Психологія професійної діяльності

 Психологія лідерства

 Інноваційні технології в освітньому просторі

 Авіаційна індустрія 

5

 Основи авіаційного бізнесу

6

 Авіатранспортна діяльність 

7

 Іноземна мова професійного спрямування

8

 Іноземна мова спеціальності

9

 Іноземна мова ділової комунікації

10

 Соціологія

11

 Соціологія науки і техніки

12

 Основи політичної аналітики

13

 Митні процедури в аеропортах  

14

 Митна справа

15

 Митна логістика 

16

 Авіаційне страхування в ланцюгах постачання 

17

 Авіаційні ризики в ланцюгах постачання

18

 Безпека ланцюгів постачання

19

 Логістична підтримка життєвого циклу повітряних суден

20

 Реверсивна логістика авіазапчастин 

21

 Логістичний рециклінг в авіації 

22

 Авіаційна безпека*

23

 Логістичне обслуговування*

24

 Екологічна логістика*

25

 Міжнародне авіаційне право*

26

 Системи контролю авіатранспортних ланцюгів постачання*

27

 Електронні стандарти вантажних перевезень*

28

 Планування авіатранспортних ланцюгів постачання*

29

 Продаж авіаційних логістичних послуг*

30

 Військова підготовка

 * - вибіркові дисципліни до даних дисциплін додає заклад вищої освіти при складанні навчального плану спеціальності