План підготовки - Магістр "Логістика"

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністью логістика.

Кваліфікація після закінчення навчання: менеджер (управитель) з логістики

Повна вища освіта на базі підготовки бакалаврів з менеджменту

Термін навчання - 1,5 роки.

.........

 

 

Назва навчальної дисципліни

 

 

 Цикл дисциплін професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної  підготовки

1

Інтелектуальна власність 

2

Охорона праці в галузі

3

Цивільний захист

4

Міжнародне приватне право

5

Методологія і організація наукових досліджень 

 

Цикл дисциплін професійної підготовки

1

Логістичний менеджмент

2

Проектування логістичних систем

3

Управління ланцюгами поставок

4

Фінансові потоки в логістичних системах

5

Інформаційні системи і технології в логістиці

 

Цикл практичної підготовки

 1

Виробнича практика

Переддипломна практика

Кваліфікаційний екзамен

Дипломне проектування

 

Цикл  дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

Управління знаннями в логістичних системах

Логістичний консалтинг

Трансфер іновацій в логістичних системах

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції 

Логістика на повітряному транспорті

 

Цикл дисциплін самостійного вибору студентом

Конфліктологія

Логістичний практикум

Логістичний аутсорсинг