План підготовки - Магістр "Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання"

Навчальний план підготовки магістрів за ОПП "Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання".

Кваліфікація після закінчення навчання: менеджер (управитель) з логістики

Повна вища освіта на базі підготовки бакалаврів з менеджменту

Термін навчання - 1 рік 4 місяці.

.........

 

 

  

 

 Обов’язкові компоненти ОПП

1

 Управління конфліктами

2

 Методологія і організація наукових досліджень в логістиці

3

 Глобальна економіка 

4

 Стратегічне управління ланцюгами постачання

5

 Проектування ланцюгів постачання 

6

 Планування і функціонування ланцюгів постачання 

7

 Бізнес-аналіз і обробка даних 

8

 Управління партнерськими відносинами в ланцюгах постачання 

9

 Виробнича практика

10 

 Переддипломна практика

11 

 Кваліфікаційний екзамен

12 

 Кваліфікаційна робота

 

Вибіркові компоненти ОПП

 

Вибірковий блок 1

 Ділова іноземна мова (спецкурс)

 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 Іноземна мова в логістиці

 

Вибірковий блок 2

 Управління результативністю ланцюгів постачання 

 Імітаційне моделювання ланцюгів постачання 

 Цифрові технологій в управлінні ланцюгами постачання 

 

Вибірковий блок 3

 Міжнародні закупівлі 

 Міжнародні логістичні мережі 

 Ощадні ланцюги постачання 

 

Вибірковий блок 4

 Управління змінами 

 Управління інноваціями  

 Трансфер інновацій в ланцюгах постачання 

 

Вибірковий блок 5

 Управління ризиками в ланцюгах постачання 

 Безпека ланцюгів постачання 

 Аудит ланцюгів постачання 

 

 Вибірковий блок 6

 Реверсивна логістика

 Управління реверсивними потоками 

 Логістика рециклінгу