Спеціаліст - друга вища освіта

Навчальний план підготовки 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Кваліфікація після закінчення навчання: менеджер з логістики

Повна вища освіта на базі підготовки повної вищої освіти

Форма навчання очна-заочна

Термін навчання - 2 роки.

.........

 

 

Назва навчальної дисципліни

 

 

 Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки

1

Мікро- макроекономіка 

2

Статистично-економічні методи аналізу

 

Цикл професійно-орієнтованої підготовки

1

Економіка та фінанси підприємства

2

Фінанси, гроші та кредит

3

Менеджмент

4

Маркетинг

5

Міжнароні економічні відносисни і основи зовнішньоекономічна діяльність

6

Операційний менеджмент

7

Управління персоналом

8

Основи логістики 

9

Логістична інфраструктура 

10

Виробнича логістика

11

Складська логістика та управління запасами

12

Транспортна логістика

13

Управління ризиками в логістиці

14

Логістичне обслуговування

15

Правове забезпечення логістики

16

Митна логістика

17

Логістичний менеджмент 

18

Математичні методи і моделі в логістиці

19

Геологістика

20

Фінансові потоки в логістичних системах

21

Управління логістичними проектами

22

Управління ланцюгами поставок