Магістр - друга вища освіта

Навчальний план підготовки

(ПРОЕКТ на стадії впровадження)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Кваліфікація після закінчення навчання: менеджер з логістики

Повна вища освіта на базі підготовки повної вищої освіти

Форма навчання заочно-дистанційна

Термін навчання - 2 роки.

.........

 

 

Назва навчальної дисципліни

 

 

 Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки

1

Мікро- макроекономіка 

2

Статистично-економічні методи аналізу

 

Цикл професійно-орієнтованої підготовки

1

Економіка та фінанси підприємства

2

Фінанси, гроші та кредит

3

Менеджмент

4

Маркетинг

5

Міжнароні економічні відносисни і основи зовнішньоекономічна діяльність

6

Операційний менеджмент

7

Управління персоналом

8

Основи логістики та управління ланцюгами постачання 

9

Управління ланцюгами поставок

10

Міжнародне постачання 

11

Технології транспортування в ланцюгах поставок

12

Математичний аналіз логістичних показників

13

Електронний бізнес та електронна комерція в ланцюгах поставок

14

Управління змінами та знаннями в логістиці

15

Управління складуванням в ланцюгах поставок

16

Управління запасами в ланцюгах поставок

17

Стратегія ланцюгів поставок

18

Логістичний менеджмент 

19

Інтегровані інформаційні системи ланцюгів поставок

20

Управління ризиками та безпека ланцюгів поставок

21

Фінансові потоки в логістичних системах

22

Контроллінг  бізнес-процесів в ланцюгах поставок

23

Логістичний сервіс в ланцюгах поставок