Актуальність реверсивної логістики як інструменту ведення бізнесу в сучасних умовах

 

Національний авіаційний університет
Полякова Ірина, ФМЛ 401

 

Один з елементів управління запасами представляє собою реверсивна логістика.

Реверсивна логістика - це широке поняття, що охоплює логістичний менеджмент та діяльність щодо зниження та усунення небезпечних і безпечних втрат товарів і тари. Вона означає зворотне розподіл, тобто рух товарів та інформації в напрямку, протилежному тому, в якому ведеться нормальна логістична діяльність. Зворотне розподіл визначається як «процес, з якого компанія збирає свої використані, пошкоджені та прострочені продукти та / або упаковки у кінцевих користувачів».

Зворотний логістика як явище, протилежне прямій логістиці, являє собою процес планування, реалізації і контролю продуктивних і ефективних за витратами потоків сировини, запасів незавершеного виробництва, готової продукції та пов'язаної з ними інформації, що переміщаються від точки споживання до точки їх походження в цілях відновлення цінності або правильної їх утилізації.

Обробка повернень матеріалів і товарів - це один з важливих видів діяльності при обслуговуванні замовників після здійснення угоди. Серед наслідків повернення можна виділити створення нових логістичних товаропотоків.

Розробка процедур вирішення проблем, пов'язаних з пред'явленням претензій та позовів, вимагає швидкого реагування. Виробник повинен ретельно обстежити повернені товари, визначити, можна їх знову помістити в запас готової продукції або потрібно їх оновлення або ремонт.

В даний час реверсивна логістика набуває все більшої актуальності у зв'язку з збільшенням обсягу реалізованих товарів, зростанням інформованості споживачів та добробуту населення, посиленням вимог безпеки і екологічності.

На попередження та мінімізацію надходжень невідповідної продукції спрямований внутрішній аудит, тобто контроль якості та безпеки товарів самим підприємством. Переважним видом контролю є суцільний контроль, який дозволяє в максимальному ступені обмежити можливість надходження в обіг невідповідної продукції. Найбільш ретельному контролю якості піддаються товари на етапі передпродажної підготовки, меншому - при реалізації та приймання.

В сучасних умовах слід пильнішу увагу приділяти причин виникнення зворотних матеріальних потоків.

Якщо основним об’єктом логістики є рух матеріального та супутніх потоків від точки зародження до точки споживання, то об’єктом логістики обернених потоків є має бути рух матеріальних потоків від точки споживання в точку зародження. На рис. 2 зображену схему руху матеріального потоку в зворотній логістиці.

 

Рис. 2. Схема руху матеріального потоку в реверсивній логістиці

 Причинами руху матеріального потоку в зворотному напрямку можуть бути:

 • наявність виробничого дефекту, який можливо побачити лише під час експлуатації виробу;
 • невідповідність виробу технічним характеристикам, параметрам;
 • некомплектність;
 • поламка;
 • закінчення терміну придатності;
 • необхідність модернізації моделі;
 • утилізація;
 • порушення умов договору при доставці ГП;
 • неналежна кількість комплектуючих вузлів;
 • неналежна якість збірки продукту;
 • неналежна якість деталей, вузлів, комплектуючих.

Матеріальний потік реверсивної логістики необхідно розглядати в сукупності з супутніми потоками – інформаційним, фінансовим, сервісним тощо. Їх неможливо відділити один від одного. Інформація про стан, місцезнаходження, причину повернення, подальше прямування та подальші операції постійно передається по всьому ланцюгу від споживача до виробника ГП з метою контролю. Сервісний потік є також однією з найважливіших складових при поверненні товарів, комплектуючих або сировини.

Метою реверсивної логістики є забезпечення раціонального управління ланцюгом зворотних постачань та зменшення кількості здійснення обернених потоків. Цього можна досягти різними методами, які слід застосовувати по всьому ланцюгу поставок – починаючи від постачальників сировини закінчуючи посередниками, які доставляють ГП споживачу. Якість сировини, менеджменту, послуг, пакування, сервісу продажів повинна постійно покращуватись для того, щоб забезпечити мінімізацію повернення товарів.

Кращий варіант для підприємства будь-якої галузі – відсутність або мінімальний відсоток повернень продукції. Така статистика позитивно впливає на конкурентоздатність підприємства.

Більше 50% споживачів, опитаних RLC вказали, що досвід негативного повернення товарів негативно вплинув на їх вирішення зробити повторне замовлення у того ж самого продавця(виробника). Враховуючи інші варіанти, вони б не купили повторно із-за поганого досвіду повернення. У країнах Західної Європи, США існують навіть цілі фірмі, які серед своїх послуг пропонують покращення бізнесу своїх клієнтів за допомогою ефективного та раціонального застосування реверсивної логістики [ http://reverselogistics.in/proposition.asp ].

Серед переваг використання концепції реверсивної логістики виділяються як фінансові вигоди, так екологічні та соціальні.

 1. Реверсивна логістика дозволяє трейдеру отримувати продукцію назад від споживача або відправити непродані товари назад до виробника в розібраному стані, відсортованому, зібраному або рециклінг; мінімізуючи загальні витрати для організації.
 2. Зворотна логістика може становити цінність в збільшенні життєвого циклу продукту, складності ланцюжка поставок, в практиці використання та споживчих вподобаннях; які повинні бути поліпшені на підтримку продуктивності та росту продукції.
 3. Корисність використання концепції реверсивної логістики включає підвищення швидкості виробництва, зниження витрат на транспортування, післяпродажне обслуговування та ремонт, адміністративні витрати, які підприємство отримає з часом. Ця корисність може сприяти утриманню споживача за рахунок цілі вдосконалення сервісу та підтримання постійності цієї цілі.
 4. Більше користі також можна витягти з використаних/повернених товарів замість того, щоб витрачати сили людини, час, сировину і матеріали, що використовуються в оригінальному ланцюзі поставок.
 5. Підвищення задоволеності і лояльності клієнтів можна отримати, приділяючи більше уваги неякісним товарам, а також їх ремонту та вдосконаленню. Зворотна логістика може включати посилений зворотний зв'язок, щоб зробити удосконалення та поліпшення розуміння реальних причин повернення виробів [9].

Оскільки реверсивна логістика по суті має схожі цілі зі звичайною логістикою, відрізняючись напрямком руху потоків, то функціональні сфери також залишаються без значних змін. Змінюється лише сутність та роль кожної сфери.

Логістика збору і диференціації відходів займається організацією пунктів приймання різного виду упаковки, використаної тари, відходів, неприродних для подальшого використання частин продукції. Розподіл і вивезення таких відходів потребує особливого підходу, пошуком якого займається реверсивна логістика.

Розподільна логістика спрямована на розподіл зворотних матеріальних потоків за властивостями і підбір підприємства для переробки. Особливої уваги потребує вибір найбільш оптимального способу поводження з відходами або продукцією повторного використання.

Транспортна логістика охоплює транспортування ГП від споживача до місця подальшого розподілу, підбір ТЗ та відповідної схеми доставки.

Складська логістика займається складуванням відходів до переробки або рециклінгу, складуванням вихідного продукту реверсивної логістики для очікування подальшого використання, підбором методів і способів складування та організацією складів для проміжного зберігання матеріального потоку реверсивної логістики.

Для того, щоб «прямі» та «обернені» операції можна було виконувати не заважаючи один одному, на багатьох складах виділяють спеціальні зони приймання і ворота для повернутих товарів або, принаймні, призначають особливі годинник для доставки "повернення". Деякі компанії навіть виділяють для операцій з такими продуктами окрему поштову адресу, що допомагає більш чітко відокремити ці роботи від відвантаження нових товарів. Площі для повернутих товарів важливо не тільки відгородити, але і ретельно розпланувати, щоб обробка йшла швидко і впорядковано.

Після доставки повернутого товару на склад або оптову базу і ретельної реєстрації його треба направити на обробку по технологічному ланцюжку і правильно розсортувати. На цьому етапі працівники, які займаються повернутими товарами, повинні з'ясувати наступні питання: повернені товари непоправно пошкоджені і непридатні для продажу або їх можна відновити і знову продати; повернуті чи товари згідно з договором з торговельним підприємством як надлишки товарного запасу; чи повернуто товар у зв'язку з вилученням з продажу; чи знаходиться товар в непорушеною упаковці і чи можна знову негайно направляти його на реалізацію; чи потрібно проводити якусь експертизу товару; яка вартість одиниці продукту; чи отримував споживач кредит на даний товар; як слід розглядати даний конкретний продукт у світлі політики компанії по повернутих товарах.

Сфера виробничої логістики в галузі обернених матеріальних потоків авіабудування включає процес переробки відходів, виробництво з переробленого відходу нової продукції, вибір способу переробки і виробництва, планування кінцевого продукту, організація виробничої діяльності.

Інформаційна логістика включає аналіз ринку відходів і вторинної сировини, поширення інформації про розвиток реверсивного напрямку в діяльності логістичних підприємств, розстановка акцентів на  екологічній ситуації в Україні та світі, виокремлення можливих позитивних та негативних впливів виробництва та його відходів на навколишнє середовище, ознайомлення з новими технологіями , які зменшують відходи виробництва або нові технології з їх переробки. Але, основною діяльністю інформаційної логістики є інформаційне і комунікаційне забезпечення всередині оберненого логістичного ланцюга. Матеріальний потік, який є оберненим в розрізі реверсивної логістики, завжди супроводжується інформаційним [1].

Щоб уникнути конфліктів між членами каналу розподілу умови реверсивної логістики повинні обговорюватися заздалегідь. Дослідження, проведене Виконавчою радою по реверсивної логістики, показує, що підприємства США витрачають кілька мільярдів доларів на рік на вантажно-розвантажувальні роботи, обробку та транспортування товарів, що повертаються. За даними Центру логістики при університеті Невади, в цілому в роздрібній торгівлі покупці повертають близько 6% товарів, причому у деяких роздрібних підприємств, що торгують по каталогах або в Web, ця цифра доходить до 30-35%.

У цьому випадку необхідно відповісти на наступні питання.

 • За яких умов (наприклад, допустимий термін, стан товару і т.д.) повертаються товари приймаються назад роздрібним підприємством і фірмою-виробником?
 • Які правила відшкодування або компенсації? Чи береться штраф за повернення товару у розкритій упаковці?
 • Яка сторона відповідає за відправку товару назад виробникові?
 • Які документи необхідні для підтвердження дати покупки, заплаченої ціни і т.д.?
 • Як проводиться ремонт? (При наявності пошкодженого товару можливі варіанти: негайний обмін, ремонт за допомогою сторонніх фахівців чи пересилання виробником заново відремонтованого товару).
 • Які повноваження працівників при вирішенні питань про повернення товарів [http://www.weblobby.ru/rozn15/reversivnaya_logistika.html]?

У ряді галузей реверсивна логістика може відігравати критичну роль в положенні фірми. Зазвичай, якщо обсяг продукції або висока норма повернення, компанія витрачає величезні зусилля на вдосконалення процесів повернення. Прикладом є галузь автомобільних запчастин. Важливо знижувати трансакційний ризик як для покупця, так і для інших споживачів продукції в ланцюзі постачань. Ліберальна політика повернень є критичним ланкою при зниженні цього ризику. Логістика зворотних потоків також може допомогти фірмі бути більш гнучкою на ринку [ http://studme.org/18421120/logistika/logistika_vozvratov].

Отже, реверсивна логістика – це сучасна система управління рухом відходів, які виникають в процесі виробництва товарів та в життєдіяльності людини. Виходячи з базисної ідеї логістики, всі стадії виробництва та реалізації продукції об’єднуються в єдиний процес руху та трансформації продукту. Сьогодні, коли зросла небезпека екологічної катастрофи, в цей процес почали включати нову, дуже актуальну, стадію утилізації та подальшої переробки відходів з метою їх повторного використання, що дозволило замкнути логістичний ланцюг.

 Список використаної літератури:

 1. М. Ю. Григорак, В. Є. Марчук, О. Й. Косарєв, Ю. С. Ремига, В. І. Калініченко – Логістичний інжиніринг: навч. посібник . – К.: НАУ, 2011. – 324 с.
 2. Учебное пособие / Э.М. Букринская. Реверсивная логистика – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 79 с. 
 3. http://www.aalhysterforklifts.com.au/index.php/about/blog-post/advantages_of_reverse_logistics_5_reasons_it_should_be_implemented
 4. Краткий курс лекций по дисциплине «Логистика»: [Електронний ресурс] - Режим доступу: - http://studme.org/18421120/logistika/logistika_vozvratov
 5. Стаття «Реверсивна логістика» логістика»: [Електронний ресурс] - Режим доступу: - http://www.weblobby.ru/rozn15/reversivnaya_logistika.html